EN

Cüzzam ile İlgli Mitler

Lepra:Cüzzam
Prof.Dr.Esin ŞENOL
G.Ü.T. F Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Malı
Mycobacterium leprae’nın neden olduğu, deri ve sinirleri tutan, yavaş seyirli, sekel bırakan müzmin bir hastalıktır.
Cüzzam ya da etkeni olan basili bulan araştırıcın adı olan “Hansen Hastalığ”ı olarak da bilinmektedir.
Hasta kişinin öksürük, hapşırık ile saçtığı salgılar ile solunum yolu ile bulaştığı düşünülmektedir. Ancak, çok uzun süreli ve çok yakın temas gerekmektedir. Kolay bulaşmayan bir hastalıktır.
Sinirler, cilt, göz ve burun mukozasını tutar.
Erken teşhis ve tedavi ile sekelsiz iyileşir.
Tedavi edilmez ise, el ve ayaklarda felç, körlük ve paralizilere, semer-burun denilen burun çökmelerine yol açar.
Günümüzde nadir görülen bir hastalık olsa da, halen dünyada bir halk sağlığı sorunudur.

• DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) 2016 yılında 200.000 yeni olgu bildirmiştir. Olgular Hindistan, Brezilya, Endonezya ve bazı Afrika ülkeleridir. • Yeni olguların %70’i Hindistandadır. • Kalabalık yaşayan, hijyenden yoksun, yetersiz beslenen yoksul kesimlerde görülmektedir.

• Dünyada cüzzam sekeliyle yaşayan 2-3 milyon kişi bulunmaktadır.

Antibiyotikler ile tedavi edilebilir bir hastalıktır.
Ancak, 20- 30 yıl gibi çok uzun kuluçka süresi bulunmaktadır ve çok yavaş seyirlidir. Bu bakımdan tespit edilmesi güçtür.
Eski çağların damgalanmış ve korkutucu hastalığı olan cüzzam, günümüzde dünyadan kalkmış gibi algılanmakla birlikte halen her yıl yüzbinlerce yeni olgu bildirilmektedir.
Geçmiş yüzyıllarda kişileri toplum dışına iten bu damgalanmış hastalık ile iligili bazı mitlere açıklık getirelim:
✓ Cüzzam çok bulaşıcı bir hastalıktır “mit” i. Çok bulaşıcı bir hastalık değildir. Basil karşılaşanların %95’ine bulaşmaz

✓ El ve ayak parmaklarını düşüren bir hastalıktır bir “mit “tir. Aslında duyu sinirleri hasarı yüzünden , el ve ayak parmakları ile ilişkili yanık, travma gibi nedenler ile bu kayıp yaşanmaktadır. Tedavisiz vakalarda görülmektedir.

✓ Çok eski tarihsel ve kutsal kitaplarda ve çağlarda sözü edilen cüzzam ile günümüzdeki cüzzam ya da Hansen hastalığı aynı belirti, bulgu ve bulaşıcılığı göstermeyen farklı hastalıklardır.

✓ Cüzzamlı hastanın yanında bile durulmaz “mit “i . Yanyana durmak, el sıkmak gibi tesadüfi temaslar ile bulaşmaz.

✓ Cüzzam öldürücü bir hastalıktır. Cüzzam tedavisi olan, öldürücü olmayan bir hastalıktır.

Cüzzam hem ülkemizde hem dünyada hala görülmekte olan bir hastalıktır.
Erken teşhis ve yeterli tedavi ile iyileştirilebilen bir hastalıktır.
DSÖ tarafından, 1990‘larda önemli halk sağlığı sorunu olarak elimine edilme hedefi konulan ve 2000 yılında tüm endemik ülkelerde elimine edildiği bildirilen bu hastalık ile ülkemizdeki mücadelede ve hastalığın eradike edilmesinde Prof.Dr.Türkan Saylan ve kurduğu Cüzzam Savaş Derneği çok önemli rol oynamıştır.

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish