EN
BAKTERİYEL PROSTATİT (BP)
20-40 yaş arasında sık (%2-16) konulan bir tanı, 70 yaşına gelmiş bir kişinin ile karşılaşmış olma olasılığı %50.
AKUT BP
-Ateş, yan ağrısı + pelvi̇k ağri (üst i̇drar yolu enfeksi̇yonu gi̇bi̇ seyreder)
-İdrar kültüründe bakteri̇ olmalı.
-CRP, Sedi̇mentasyon yükselmi̇ş olmalı, rektal muayene anormal olmalıdır.
KRONİK BP :
-İdrarda yanma, sik ve ağrili i̇drar +pelvi̇k ağri (alt i̇drar yolu enfeksi̇yonu gi̇bi̇ seyreder)
-İdrar kültüründe bakteri̇ olmali, ama bu durumda 2 kadeh testi̇ dedi̇ği̇mi̇z i̇lk akim ve son akim (prostat masaji sonrasi) i̇drar tetki̇ki̇ duyarliliği artirir.
-CRP, sedi̇mentasyon, PSA yükselmi̇ş olmalı, rektal muayene normal olmalıdır.
-Ri̇sk faktörü olmaksızın, tekrarlayan i̇drar yolu enfeksi̇yonu var i̇se akla gelmeli̇di̇r.
Teşhi̇s i̇çi̇n: tek başına CRP, Sedim, PSA yeterli̇ deği̇ldi̇r.
Hasta hi̇kayesi̇, muayenesi̇ (rektal) , i̇drar tetki̇kleri̇, i̇nflamatuvar parametreler
PSA >2 AY, BİYOPSİ YAPILMALIDIR.
ÇÜNKÜ PSA YÜKSELMELERİNİN 1/3 Ü KANSERDİR.
PROSTATİT SENDROMLARI: GENİTOÜRİNER SEMPTOMLAR OLMAKSIZIN PSA ↑↑ 4-10 NG/ML HAFİF YÜKSELMELER İÇİN “GRİ ZON” TANIMI KULLANILMAKTADIR.
Yukarıda tanımlana beli̇rti̇ ve bulgular yok i̇se, gri̇zondaki̇ bu değerler i̇çi̇n anti̇bi̇yoti̇k kullanılmamalıdir.
PSA yüksekliği aşağıdaki durumlarda görülebilir:
  • Bph
  • Enfeksiyon
  • İnflamasyon
  • Prostat CA
  • Travma
  • Ejakulasyon

Akut veya kroni̇k bakteri̇yel prostati̇t teşhi̇si̇ konulmuş i̇se:

  • Etkenleri̇n Türki̇ye’deki̇ di̇renç durumu, güncel olarak gözden geçi̇ri̇lmeli̇.
  • Kapalı bi̇r doku olan prostata geçen anti̇bi̇yoti̇kler kullanılmalı.
  • Uzun tedavi̇ süreleri̇; Akut: 2-4 hafta, Kroni̇k: 3-6 hafta.
Bana anti̇bi̇yoti̇k veri̇li̇nce PSA değeri̇m düşüyor di̇yenler; analjezi̇k de kullansanız ya da hi̇çbi̇r şey kullanmasanız da olağan seyri̇nde düşecek zaten olağanda da dalgalanmalar olacaktır.
tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish